Top Talenten begeleiding

kinderen met een enorm ontwikkelingspotentieel op het gebied van bijvoorbeeld sport, beeldende kunst of theater hebben hebben vaak baat bij een goede begeleiding op het gebied van mindset, (ongezonde) perfectionisme, maar ook op het gebied van plannen waarbij ook een stuk executieve functies komt kijken. 

Deze toptalenten trainen vaak vele uren per week en stellen voor zichzelf met enig regelmaat (te) hoge verwachtingen en eisen of kunnen niet altijd wennen aan de druk die hen opgelegd wordt. Zij worstelen met school en hun huis- en leerwerk en weten daarnaast vaak niet hoe zij hun tijd het efficiƫntst kunnen indelen om zo ook tijd te vinden voor de (broodnodige) sociale contacten of ontspanning. Zij hebben hulp nodig om prioriteiten te stellen en bij het vinden van hun zelfvertrouwen of om sterker in hun schoenen te staan in de soms wat hardere (sport)cultuur.

Wanneer er niet tijdig gesignaleerd wordt en begeleiding ingezet kan worden, kunnen deze klachten voor langdurige schade zorgen. De kinderen kunnen niet alleen het plezier verliezen in het domein waarin zij uitblinken, maar zij kunnen ook levenslang hinder ondervinden door het gebrek aan zelfvertrouwen of positief zelfbeeld.
 
Veel voorkomende mentale en fysieke signalen bij toptalenten:
*Hoofdpijn
*Buikpijn
*Sociale contacten vermijden
*Slechtere schoolresultaten
*Hartkloppingen
*Neerslachtigheid
*Hyperventilatie
*Algehele malaise 
*Niet meer willen trainen zonder aan te kunnen geven waarom


Gelukkig komt er bij steeds meer clubs en verenigingen het besef en de kennis dat ook begeleiding op het mentale stuk van het domein ontzettend belangrijk is. Hier kan ik ook een brug zijn tussen de club, school, ouder(s) en het kind.